ฐานข้อมูลดาวเทียมในปัจจุบัน

02/22/2021
catsatcom

ในปัจจุบัน รายชื่อดาวเทียมที่ยังโคจรอยู่รอบโลกนั้น องค์กร Union of Concerned Scientists (UCS) ซึ่งก่อตั้งโดยนักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาของ Massachusetts Institute of Technology เมื่อปี 1969 ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดพบว่าดาวเทียมที่โคจรรอบโลกนั้นมีอยู่เกือบ 3,000 ดวง ทั้งนี้ทาง UCS ได้มีการอัปเดตฐานข้อมูลปีละ 3 ครั้ง ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับดาวเทียมแต่ละดวง ได้แก่

  • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ตำแหน่งวงโคจร, มวล, พลังงาน, และอายุการใช้งาน
  • ข้อมูลทั่วไป เช่น ผู้ผลิต, ผู้ปล่อยดาวเทียม, เจ้าของดาวเทียม 

ฐานข้อมูลดาวเทียมในปัจจุบันอัพเดทล่าสุด ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ซึ่งแยกตามประเทศเจ้าของดาวเทียมมีดังนี้

  • สหรัฐอเมริกา 1,425 ดวง
  • รัสเซีย 172 ดวง
  • จีน 382 ดวง
  • ประเทศอื่นๆ 808 ดวง

โดยแยกประเภทดาวเทียมได้ดังต่อไปนี้ 

  • LEO (Low Earth Orbit) วงโคจรระยะต่ำ ดาวเทียมที่โคจรอยู่ที่ความสูงจากพื้นโลก ระหว่าง 350-2,000 กิโลเมตร มีจำนวน 2,032 ดวง
  • MEO (Medium Earth Orbit) วงโคจรระยะปานกลางดาวเทียมที่อยู่ที่ความสูงตั้งแต่ 2,000 กิโลเมตร จนถึง 35,000 กิโลเมตร มีจำนวน 137 ดวง
  • GSO (Geostationary Earth Orbit) วงโคจรประจำที่ เป็นดาวเทียมที่อยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ 35,786 กิโลเมตร มีเส้นทางโคจรอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตร (Equatorial Orbit) โดยจะหมุนรอบโลกด้วยความเร็วเชิงมุมเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเองมีจำนวน 560 ดวง
  • Elliptical (Highly Elliptical Orbit : HEO) วงโคจรรูปวงรี เป็นวงโคจรแบบพิเศษที่ใช้สำหรับประเทศที่อยู่แถบขั้วโลกเท่านั้น ไม่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายโดยทั่วไป ปัจจุบันประเทศรัสเซียใช้วงโคจรรูปแบบนี้ โดยจะมีความสูงของวงโคจรที่จุดสูงสุด (Apogee) ประมาณ 35,000 – 45,000 กิโลเมตร และจุดต่ำสุดของวงโคจรที่ประมาณ 1,000 กิโลเมตร โดยประมาณ มีจำนวน 58 ดวง

Comments are closed.