SATELLITE TV PLATFORM

     Satellite TV Platform ให้บริการบีบอัดสัญญาณภาพเสียงและส่งสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม ทั้งระบบ C-Band และ Ku-Band แบบ 24 ชั่วโมง สำหรับช่องรายการวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม รวมถึงผู้ประกอบกิจการบริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกผ่านดาวเทียม

CAT_Satellite TV Platform-01

กลุ่มลูกค้า 

  • ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Service Provider)
  • ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก (Network Provider)