CAT Network Showcase 2020 ครั้งแรกในรูปแบบ Virtual Event นำเสนอเทคโนโลยี Now Normal เพื่อก้าวสู่วิถีใหม่

12/29/2020
catsatcom.p

CAT Network Showcase 2020 ครั้งแรกในรูปแบบ Virtual Event นำเสนอเทคโนโลยี Now Normal เพื่อก้าวสู่วิถีใหม่

 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดงาน CAT Network Showcase 2020 (CNS2020) ปีที่ 11 ในรูปแบบ Virtual Event เป็นครั้งแรก เพื่อแสดงศักยภาพการให้บริการโทรคมนาคม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและดิจิทัล โดยเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานสู่ออนไลน์เต็มรูปแบบ สมทบด้วยการสัมมนาอัปเดตเทรนด์ดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองแห่งยุค New Normal ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง กับ CNS2020 ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน ผ่านทางเว็บไซต์ www.catcns2020.com

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ว่า “งาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Event เพื่อสอดรับกับนโยบายการสร้างระยะห่างทางสังคม นับเป็นมิติใหม่ของการจัดกิจกรรมในยุค New Normal ซึ่งเป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทุกภาคส่วน จึงต้องพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย ในส่วนของรัฐบาลเอง มีความตั้งใจและพร้อมที่จะสนับสนุนทุกภาคส่วนด้วยโครงการด้านดิจิทัล เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมั่นคง

ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสในการทำธุรกิจให้แก่คนไทย โดยมีแผนงานนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ โครงการ Digital Park Thailand อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมืองนวัตกรรมที่มีบริการดิจิทัลครบวงจร เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการค้า การลงทุนจากต่างประเทศ, โครงการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลไทยแลนด์ โดยการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) เพื่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้กลายเป็น บิ๊กดาต้า ภาครัฐ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การผลักดันนโยบายการสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆ เช่น 5G กับการพัฒนาภาครัฐเพื่อต่อยอดไปสู่เทคโนโลยี AI/IoT, การพัฒนาดาวเทียมแห่งประเทศไทยด้วยการร่วมพัฒนาระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low Earth Orbit) เพื่อรองรับการพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีเครือข่าย 5G ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้ และการขยายจุดติดตั้ง Wi-Fi ในพื้นที่ศักยภาพทั่วประเทศ เพื่อต่อยอดการใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ งาน CAT NETWORK SHOWCASE 2020 นับเป็นอีกงานหนึ่งที่จะมีส่วนผลักดันให้ทั้งภาครัฐและเอกชนหรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชน ได้เรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุค New Normal ที่ต้องยอมรับว่า “ดิจิทัล” กำลังจะเปลี่ยนโลก และแน่นอนว่าประเทศไทยก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยเช่นกัน”

 

 

Comments are closed.