เทคโนโลยีอวกาศสู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

12/29/2020
catsatcom.p

เทคโนโลยีอวกาศสู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมงานเสวนา ‘เทคโนโลยีอวกาศสู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน’ ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา โดย คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ Gistda


โดย CAT ได้ร่วมจัดแสดง Exhibition Booth นำเสนอบริการ CAT satcom โดยมุ่งเน้นการให้บริการในหัวข้อ "Space to Ground and Ground to Space" ของสถานีดาวเทียมทั้ง 3 แห่ง ตลอดจนเทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อตอบโจทย์ด้าน Maritime อย่างบริการ NAVA ภายใต้บริษัทร่วมทุน NSAT ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

Comments are closed.