กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี

08/12/2020
catsatcom

นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการลูกค้า บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ พลตรี วรชัย อินทะกนก รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ในโอกาสนำคณะผู้บริหารฯ เข้าศึกษาดูงานพร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ของ CAT อาทิ บริการ SD-WAN, Cloud, Data center, Security Operations Center (SOC) และ e-learning ณ ห้องบรรยายสรุป NCC อาคาร 3 ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

  • News-04-01
  • News-04-02
  • News-04-03
  • News-04-04
  • News-04-05
  • News-04-06

Comments are closed.