เทคโนโลยี Video and Audio Satellite Communication

02/10/2021
catsatcom

 เทคโนโลยี Video and Audio Satellite Communication นั้น อุปกรณ์ที่มีหน้าที่ที่สำคัญและขาดไม่ได้เลยก็คืออุปกรณ์ Transcoder และ Multiplexer ซึ่งใช้ทำหน้าที่เปลี่ยนรูปแบบของสัญญาณและรวมสัญญาณ เพื่อส่งผ่านโครงข่ายสื่อสารต่างๆ ให้เราสามารถรับชมภาพและได้ยินเสียงจากช่องรายการต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

อุปกรณ์ Transcoder เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับการเปลี่ยนรูปแบบของสัญญาณภาพให้อยู่ในรูปแบบ MPEG-2, MPEG-4, SD (ความคมชัดปกติ), HD (ความคมชัดสูง) และยังสามารถเปลี่ยนลด-เพิ่มความละเอียดของสัญญาณภาพได้อีกด้วย การทำงานของอุปกรณ์สามารถทำด้วยระบบ Hardware หรือ Software ก็ได้ โดยจะเปลี่ยนสัญญาณภาพจากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่งในลักษณะ Real Time

อุปกรณ์ Multiplexer (MUX) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรวมสัญญาณหลายช่องสัญญาณให้มาอยู่ในช่องสัญญาณเดียวกันหรือสตรีมเดียวกันเพื่อให้สะดวก, ประหยัดและสามารถใช้งานช่องสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การนำเทคโนโลยี Transcoder มาทำงานร่วมกับ Multiplexer นั้น ทำให้เกิดเทคโนโลยี Statistical Multiplexer (STATMUX) ซึ่งการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้งานจะทำให้สะดวกและประหยัดช่องสัญญาณกับผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานไม่ต้องคำนึงถึงรูปแบบของสัญญาณภาพที่เข้ามาว่าจะเป็นรูปแบบใด ความละเอียดของสัญญาณภาพมากน้อยเพียงใดก็สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ เพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานในการออกอากาศ และในการทำงานร่วมกับ Multiplexer การส่งสัญญาณเชิงสถิติสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณภาพของแต่ละช่องสัญญาณที่เข้ามาว่าช่วงเวลานั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด เพื่อลดการจัดการของช่องสัญญาณและลดการส่งข้อมูลของช่องสัญญาณภาพลงทำให้เกิดความประหยัดในการส่งข้อมูลของช่องสัญญาณ

Comments are closed.