เทคโนโลยี LEO Satellite

02/17/2021
catsatcom

เมื่อเอ่ยถึงเทคโนโลยี LEO Satellite  เราก็คงแอบมีคำถามในใจว่า “มันต่างอย่างไรกับดาวเทียมปัจจุบัน?” 

ก่อนอื่นก็ขออธิบายการจำแนกประเภทดาวเทียมคร่าวๆ ก่อน โดยปกติดาวเทียมจะแบบออกเป็น 3 ประเภทตามตามระยะความสูงจากโลก หรือตำแหน่งวงโคจร (Orbit) ดังนี้

  1. วงโคจรระยะต่ำ (Low Earth Orbit)
  2. วงโคจรระยะปานกลาง (Medium Earth Orbit)
  3. วงโคจรประจำที่ (Geostationary Earth Orbit)

ดาวเทียมที่เราใช้ปัจจุบันอยู่ที่ดาวเทียมวงโคจรประจำที่ (Geostationary Earth Orbit) อยู่สูงจากโลกประมาณ 36,000 กม. ซึ่งคุณลักษณะพิเศษคือ ดาวเทียมที่วงโคจรนี้ จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับโลกเคลื่อนที่รอบตัวเอง เราจึงเรียกดาวเทียมนี้ว่าดาวเทียมวงโคจรประจำที่

แต่ในขณะที่ดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low Earth Orbit) จะอยู่ที่ความสูงจากโลกประมาณ 500-2000 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ใกล้โลกมาก แต่ดาวเทียมประเภทนี้จะไม่อยู่ประจำที่ จะเคลื่อนที่ตลอดเวลา โดยมีระยะเวลาโคจรรอบโลกประมาณ 1-2 ชม. แต่ทั้งนี้ดาวเทียมประเภทนี้จะมี Latency ต่ำ (ระยะเวลาการเดินทางระหว่างโลกไปดาวเทียม ดาวเทียมกลับสู่โลกลดลงมาก) แต่หากต้องการใช้งานดาวเทียมประเภทนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ดาวเทียม LEO จึงจำเป็นต้องมีลักษณะเป็นโครงข่ายที่มีปริมาณดาวเทียมมากพอ (Constellation Satellite) ซึ่งต้องมีการ Hand over กัน ระหว่างดาวเทียมแต่ละดวงเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการใช้งาน

รู้หรือไม่ ว่าโปรเจค LEO Satellite เคยมีมาตั้งแต่ปี 1990 แล้วนะ !

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการติดต่อสื่อสารมีค่าใช้จ่ายถูกลง แต่ในยุคนั้นมีคู่แข่งทางด้านเทคโนโลยี terrestrial เข้ามา ทำให้โปรเจคดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดการณ์ไว้ ว่าแต่เอะ ??? ทำไมอยู่ๆ ดาวเทียม LEO กลับมาฮิตล่ะ มีทั้ง Starlink ของ Elon Musk และเจ้าอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Oneweb ของ UK หรือจะเป็น Kuiper ของฝั่ง amazon รวมไปถึง Telesat ของแคนาดาอีกด้วย 

และคำตอบคงหนีไม่พ้นเรื่องความต้องการ Bandwidth ในการสื่อสารในปัจจุบันมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล รวมไปถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมาก ทั้งเทคโนโลยีการผลิตดาวเทียม เทคโนโลยีการส่งดาวเทียม (SpaceX สามารถนำจรวดกลับมาใช้ซ้ำได้แล้ว) ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการสื่อสารผ่านดาวเทียมต่ำลงกว่ายุค 1990  รวมไปถึงคุณสมบัติของดาวเทียมที่สามารถครอบคลุมพื้นที่บนโลกได้กว้าง และนอกจากนี้ดาวเทียม LEO มี Latency อยู่ในระดับต่ำซึ่งตอบโจทย์ด้านเทคโนโลยีสื่อสารในปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของโปรเจค LEO ในปัจจุบัน

Comments are closed.